Kazakistan’da her yıl yaklaşık 300 bin ton çinko ve 150 bin kurşun üretiliyor

18 / 06 / 2020


International Lead and Zinc Study Group ILZSG’nin verilerine göre dünya çinko üretimi 2018 yılında 13,1 milyon ton iken 2019 yılında 13,5 milyon tonu oluşturdu. 

Kazakistan’da yıllık çinko üretimi 300 bin tonu aşmaktadır. Çinko üretiminin yoğun olduğu bölge Doğu Kazakistan’dır. Üretimin kalan %5’i Karaganda eyaletine düşmektedir.     

İşlenmemiş çinkonun %80-90’ını ihraç eden Kazakistan geçen yıl ihracatın %88’ini Çin’e, %7’sini Rusya ve %4’ünü Ukrayna’ya gönderdi.

ILZSG’nin istatistiklerine göre, dünya kurşun üretimi 2018 yılında 11,8 milyon iken 2019 yılında 11,9 milyon ton olarak kaydedildi. Kazakistan’da bir yılda 120-150 bin ton kurşun üretilmekte olup, ülkenin en büyük kurşun ihracatçısı İsviçre’dir.