Kazakistan’da inşaat sektöründe Euro kodları kazandırma etabı tamamlanıyor

Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı İnşaat ve Belediye Hizmetleri Komitesi Başkan Yardımcısı Beybut Şahanov Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Ulusa Seslenişi’nin beşinci maddesi doğrultusunda inşaat ve belediye hizmetleri sektöründe çağdaş teknolojilerin uygulandığını bildirdi. 

Beybut Şahanov Sesleniş’te yeni inşaat yöntemleri ve farklı projelendirme yaklaşımlarının uygulanması ön görüldüğünü belirtti. Bu eksende Euro kodları uygulama ve mevzuatı geliştirme etabı tamamlanıyor olup, bunun sayesinde binaların güvenliği arttırılacak ve yabancı yatırımcıların karşılaştıkları engeller kaldırılacaktır. Bunlar, çağdaş malzemelerin ve inovasyon teknolojilerinin kullanılması ve uygulanması için de gereklidir.
Beybut Şahanov, “İnşaat yapısını projelendirme, inşaat ve devreye sokma aşamalarında yönetim olanaklarını sağlayan BIM teknolojisini (building information modeling – binanın bilgisel modeli) uyguluyoruz. Bu yeniliğin esas avantajı, daha projelendirme aşamasında iken yapının kullanımı sırasında doğacak masraflar hakkında bilgimiz olacaktır.” diye açıklamada bulundu. 

Halihazırda inşaat sektörünün dijital sisteme geçmesi çerçevesinde ekspertiz yapılırken proje keşif belgelerinin %100 elektronik ortamda sunulması öngörülmüştür.
Komite Başkan Yardımcısı ayrıca, “Biz şehirlerin detaylı planlama projesi hazırlanırken tek mimari tarzın uygulanmasından ibaret olan yeni bir yaklaşımı öngörüyoruz. Bunun sayesinde şehirlerin planlama ve inşaat çalışmaları daha etkin bir şekilde yapılabilecek ve izin verme prosedürleri kolaylaşacaktır.” diye konuştu.