Kazakistan’da iş ortamının geliştirilmesine ilişkin yasa değişikliği Meclis’ten geçti

03 / 06 / 2020


Kazakistan’da iş ortamının geliştirilmesine yönelik yasa değişikliği Parlamento’nun alt kanadı Meclis’ten geçti. 

Yasa değişikliği ile, birçok işlemde online formata geçilmesi; işyerlerinin kapasitesi 200 megavattan düşük elektrik şebekelerine bağlanması durumunda “tep pencere” yönteminin uygulanması; GASK (Devlet Mimarlık İnşaat Kontrolü Dairesi) ve yol polisine teknik açıdan zor olmayan projelerde inşaat ve montaj çalışmalarının başladığına dair bildirim gönderme zorunluluğun kaldırılması; teknik açıdan zor olmayan projelerde proje keşif belgelerini hazırlama ve ekspertizden geçme zorunluluğun kaldırılması; arsa tahsisinde mimari planlama ödevi, topoğrafya işleri ve teknik şartname işlemlerinin tek işlemde birleştirerek işlem süresinin 67 günden 50 güne kısaltılması; inşaat sektöründe toplamda 17 işlemin 3’e indirilmesiyle toplam işlem süresinin 103 takvim gününden 18’e kısaltılması vs. değişiklikler ve yeni uygulamalar öngörülmektedir.