Kazakistan’da işsiz sayısı 442 bin kişiye ulaştı

2017 yılının Aralık ayında Kazakistan’ın insan kaynakları merkezlerine 70,3 bin işsiz kaydını yaptırmış olup bu rakam çalışabilir nüfusun %0,8’ini oluşturmaktadır. 
Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun verilerine göre 2016 yılının Aralık ayında gösterge 1,8 misli (37,5 bin kişi) daha düşükken 2017 yılı Kasım ayında 125,9 bin kişi iş arıyordu. 
2017 yılı sonuna doğru ülkedeki işsiz sayısı 441,8 bin kişiyi buldu. 2017 yılında işsizlik oranı %5 olarak gerçekleşti.

2017 yılının 4. çeyreğinde farklı nedenlerden dolayı 200 bin civarında kişi işsiz kaldı. Bunun içinde %77,4’ü mevsimlik işler vb. nedenlerle, %6,8’i kadro sayısının azaltılması veya şirket tasfiyesi nedeniyle, %15,8’i diğer nedenlerden dolayı işsiz kaldı.