Kazakistan’da işsizlik oranı düştü

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi’nin verilerine göre Kazakistan’da işsizlik oranı bulunduğumuz yılın haziran ayında çalışabilir nüfusun %4,8’ini oluşturarak 434,4 bin kişi olarak kayda geçti.

Haziran ayı sonu itibariyle istihdam kurumlarında kayıtlı işsizlerin sayısı faal nüfusun %1,7’sini (149,5 bin) oluşturdu.

Mayıs 2018’de kişi başı ortalama nominal gelir geçen yılın mayıs ayına nazaran %5,1’lik artışla 84.206 tengeyi oluşturdu. Reel gelirin ise sözkonusu dönemde %1,1 düştüğü bildirildi.

Ortalamanominalaylık ücretiniseHaziran 2018’de 163.604 tengeyioluşturduğubildirildi.