Kazakistan’da mevcut işletmelere yatırım kolaylıkları sağlanacak

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı, yılbaşında yürürlüğe giren yeni Vergi Kanunu kapsamında Girişimcilik Kanunu’nun da yatırım projeleri ve kolaylıkların sağlanmasına ilişkin hükümlerinde değişiklik ve ilavelerin öngörüldüğünü bildirdi.

Yatırım koşullarını geliştirmek amacıyla, belli miktarda yatırım yapmış olan mevcut işletmeler 3 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

Bakanlığın ilgili açıklamasında, “İşbu kolaylık, yatırım hacminin Aylık Hesaplama Endeksi’nin (MCI 2018 yılı için 2.405 tenge olarak belirlendi) an az 5 milyon katı (12 milyar 25 milyon tenge) olması durumunda sağlanacaktır.” deniliyor.

Yatırım kolaylıklarının sağlanması için başvuru yapılırken verilen dilekçe ile birlikte inşaat ve montaj çalışmaları ile ilgili keşif belgelerinin ve sabit sermaye, hammadde ve (veya) malzeme edinimini teyit eden evrakların sunulmasına da artık gerek kalmadığı bildirildi.