Kazakistan’da Sanayi Geliştirme Fonu kurulacak

20 / 05 / 2020


Kazakistan’da imalat sanayiini desteklemek amacıyla Sanayi Geliştirme Fonu’nun kurulacağını dile getiren Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, Fon üzerinden imalat sanayii işletmelerine sağlanacak kredilerin faiz oranının yüzde 3’ü aşmayacağını bildirdi. Ayrıca imalat işletmelerinin büyüklüğüne bakılmaksızın Kazakistan Merkez Bankası’nın uyguladığı program kapsamında döner sermaye finansmanında kolaylıklar sağlanacaktır. 

Yerli üreticileri desteklemek amacıyla kamu ihalelerinde, KİK ve maden ruhsat sahiplerinin ihalelerinde off-take sözleşmeler imzalanacak, lisans kontratlarında finansman kolaylıklarından yararlanacak yatırımcılara yerli malzeme ve ekipman kullanılmasını şart koşan maddeler yer alacaktır.