Kazakistan’da şeker pancarını yetiştirme alanları genişletilecek

Şeker pancarının başlıca üreticisi olan Jambıl eyaletinde valiliğin verilerine göre pancar yetiştirme alanı 2021 yılında 5,6 bin hektar iken, bu yıl 6,1 bin hektarı oluşturdu. 2021 yılında şeker pancarı üretimi 160,3 bin ton olarak kayda geçti.


2017-2020 yıllarında ise üretim yıllara göre şöyledir: 2017 yılı – 206,1 bin ton, 2018 yılı – 192,9 bin ton, 2019 yılı – 162,2 bin ton, 2020 yılı – 133,5 bin ton. Şeker pancarı üretiminin çok masraflı olması, düşük karlılık oranı ve sulama sorunları pancar yetiştirme alanlarının daralmasının başlıca nedenleridir. Aynı zamanda şeker fabrikalarında kullanılan ekipmanların modernizasyonunun da büyük yatırım gerektirdiği belirtiliyor.


Kazakistan’da açılan yedi şeker fabrikasından halen Almatı ve Jambıl eyaletlerinde sadece 4’ü işliyor olup, bunlar %31 kapasiteyle çalışmaktadır. Kazakistan’da tüketilen şekerin %90 ithaldır.


Tarım Bakanlığı’nın çiftçilerin sorunlarına ve tekliflerine dayanarak şeker sektörünün modernizasyonu ile ilgili hazırlamakta olduğu planda:

  • şeker pancarı ekim alanlarının 60 bin hektara kadar genişletilmesi;
  • devlet destek tedbirlerinin arttırılması;
  • mevcut fabrikaların yeiden donatılması ve modernizasyonu, yeni fabrikaların kurulması;
  • daha ekonomik ve daha etkin sulama teknolojilerinin kullanılması;
  • tohumculuğun geliştirilmesi öngörülmektedir.