Kazakistan’da uygulanan Kamu İhalesi Yönetmeliği 1 Ocak’tan itibaren değişti

Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın 22 Aralık 2017 tarih ve 739 sayılı Yönergesi’yle Kamu İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapılarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Değişikliklerin daha çok inşaat sektörü ile ilgili olduğu bildirildi.

İnşaat sektöründe düzenlenen mal ve hizmet alım ihalelerinde katılım oranının oldukça yüksek olmasına rağmen (bir ihaleye 7-8 şirket katılıyor), %80’inde teklifler reddedilir ve ihale yapılmamış sayılır. Tekliflerin reddedilmesinin sebebi de çok sayıda teyit belgesinin ibraz edilmesini gerektiren proje keşif belgelerinin hazırlanmasıdır. Aynı zamanda inşaat sektöründe çalışma ancak lisansla yapılabiliyor olup, ihalelere gerekli maddi ve insan kaynaklarına sahip olduğunu teyit eden lisanslı şirketler katılabiliyor.

Bundan dolayı Kamu İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliklerle, inşaat şirketlerinin sahip oldukları lisansın ihaleye katılabilmek için gerekli maddi ve insan kaynaklarına sahip olduklarını teyit eden belge olduğu belirlenmiştir.

 

Yönetmelikte yapılan esas değişiklikler:

1)        İnşaat, montaj ve projeleme çalışmaları için lisansı olan şirketler ihaleye katıldıklarında bundan böyle maddi ve insan kaynaklarına sahip olduklarına dair evrakları ibraz etmeyecektir;

2)        Fiyat teklifi ihale için tespit edilen fiyattan %40’tan fazla oranda düşükse, inşaat ile ilgili olmayan işlerde damping fiyatı belirlenecektir;

3)        İş deneyimine ilişkin kriterlerin belirlenmesinde daha düşük asgari gösterge tespit edilecektir.