Kazakistan’da uygulanan para ve kredi politikası

Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye devletlerin Döviz Politikası İstişare Konseyi toplantısına katılmak üzere Moskova’yı ziyaret eden Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Daniyar Akişev, MB’nin orta vadede 2020 yılına doğru %4 enflasyon hedefini belirleyen bir para ve kredi politikası uygulayacağını bildirdi. Akişev, enflasyonda ara hedeflerin 2018 yılı sonu için %5-7, 2019 yılı sonu için %4-6 olduğunu belirtti.

Bankacılık sektöründe mali istikrar sağlamak için alınan tebdirleri anlatan Akişev, program sonuçlarını şöyle paylaştı: “Cumhurbaşkanının talimatı üzerine Merkez Bankası gerçekleştirdiği Bankacılık Sektörünün Mali İstikrarını Sağlamlaştırma Programı’nı tamamladı. 10 en büyük bankanın 6’sının ciddi finansal sorunları vardı. Bankacılık sisteminin kredi portföyünün %50’sinden fazlası, KİK’lerin ve gerçek kişilerin mevduatlarının %47’si bunlara düşüyordu. Bundan dolayı, geçmiş yıllarda ülkenin ekonomik büyümesinde büyük desteği olan Kazkom ve beş bankaya daha devlet desteği sağlandı.”

Merkez Bankası Başkanı, “Hali hazırda “Kazkom” bankasının tüm sorunları çözülmüş bulunuyor, durum istikrarlıdır. Diğer beş bankayı desteklemek için MB iade edilmek şartıyla 653,7 milyar tenge tahsis etti. Aynı zamanda bu bankaların hissedarları 1,2 trilyon tenge tutarında kötü kredileri azaltma yükümlülüğünü üstlendi.” diye sözüne devam etti.

2017 yılında yapılan çalışmalar sonucu bankacılık sektöründeki durumun kökten değiştiğini dile getiren Daniyar Akişev, “Halen bankaların %95’inin durumu istikrarlı, sermaye ve likidite hiçbir sorunu yoktur. Bankaların özsermayesi %19’luk artışla 3,8 trilyon tengeye ulaştı. Sermaye yeterlilik katsayısı ise yıl başında 16,3 iken, halen %22,1’e ulaştı.” diye konuştu.

Büyük bankalara zamanında sağlanan desteklerin etkinliğini kanıtladığını sözüne ekleyen Daniyar Akişev, “Bankalar kötü kredilerin büyük kısmını silerek ekonomiye kredi vermeye başladı. Bu şartlarda bankaları desteklemek için uyguladığımız krize karşı önlemlerden bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelişmesini sağlayacak tedbirlere geçmek istiyoruz.” dedi.