Kazakistan’da yabancı işçi çalıştırma şartları değişti

Kazakistan Hükümeti’nin 13 Nisan 2018 tarihli kararıyla “Kazakistan Cumhuriyeti’nde Yabancı İşgücü Çalıştırma Kotasının Belirlenmesi ve Bölgelerarası Dağılımı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de değişiklikler ve ilaveler yapıldı.

28 Nisan’da yürürlüğe girecek olan Hükümet kararı gereği, aşağıdaki yabancı işgücü kategorileri için yerel yürütme organlarından çalışma izninin alınması gerekmemektedir:

  • Yabancı kuruluşların şube veya temsilciliklerinde çalışan birinci yöneticiler ve ayrıca, Kazakistan’da %100 yabancı sermayeyle kurulan kuruluşların birinci yöneticileri ve yardımcıları;
  • Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereğince belirlenen usul gereği tevsik edici belgelere sahip, yüksek öğrenim görmüş, yapısal bölüm yöneticisi görevinden düşük olmamak üzere ulusal yönetim holdinglerinde çalışacak olan yabancı uyruklular;
  • Ulusal yönetim holdingi Direktörler Kurulu üyesi olarak çalışacak olan yabancı uyruklular.