Kazakistan’dan petrol ihracatı %6 arttı

08 / 11 / 2018

      2018 yılının ilk sekiz ayında ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı %5,6 artarak 46,4 milyon tona ulaştı. İhracatın parasal değeri ise 2017 yılının aynı dönemine nazaran %45,3 artarak 24,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bulunduğumuz yılın ilk sekiz ayını kapsayan dönemde çıkarılan petrolün %90’ından fazlası ihraç edilmiş olup, ana ithalatçı ülkeler arasında İtalya, Hollanda ve Fransa yer alıyor. Petrol ihracatının %53,9’u bu üç ülkeye yapıldı.

      Türkiye’nin Kazakistan’dan petrol ithalatı 2017 yılında 275,5 bin ton (106,3 milyon dolar) iken, 2018 yılının ocak-ağustos aylarını kapsayan döneminde 332,7 bin ton (190,8 milyon dolar) olarak gerçekleşti.