Kazakistan ihracatı arttırıyor

“QazTrade” Ticaret Politikasını Geliştirme Merkezi” A.Ş.’nin bildirdiğine göre Kazakistan’ın dış ticareti bu yılın Ocak – Mayıs aylarını kapsayan dönemde geçen yılın aynı dönemine nazaran %40,7’lik artışla 51,3 milyar doları oluşturdu. İhracat ise %59,1 artarak 34,2 milyar dolar olarak kayda geçti.


İhracattaki artış ham petrol (%91,2’lik artış), demir alaşımları (%61,1), uranyum (2,6 kat), bakır ve katot bakır (%25,3), buğday (%61,3), kükürt (3 kat) (süblime (yüceltilmiş), presipite (çöktürülmüş) ve kolloidal kükürt hariç), taş kömürü (%92,5) ihracatındaki artışlardan kaynaklandı.


Bulunduğumuz yılın ilk beş ayında ithalat ise %14,4 artarak 17,1 milyar doları oluşturdu.


İthalatta artışa, karoser (2,4 kat artış), perakende satış için paketlenen ilaçlar (%41,6), bakır cevheri ve konsantreleri (11,6 kat), demir çelik ürünleri (2,2 kat), otomobil ve traktör yedek parça ve aksesuarları (%45,1), kıvılcım ateşlemeli motor (2,3 kat) ve telefon cihazları (%21,9) ithalatındaki artıştan kaynaklanmaktadır.


2022 yılının Ocak – Mayıs aylarını kapsayan dönemde Kazakistan’ın toplam dış ticaretinin %5,1’lik payı Türkiye’ye ile yapılan ticaret olup, 2,6 milyar doları oluşturdu. Bunun içinde Kazakistan’ın ihracatı 2 milyar 123 milyon dolar, ithalatı ise 477,6 milyon dolardır.