Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi birinci çeyrekte 1,5 milyar dolara ulaştı

Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesi’nin verilerine göre bu yılın birinci çeyreğinde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı. Kazakistan’ın dış ülkelerle ticaretinde Türkiye %6,5 payıyla Kazakistan’ın ticari partnerleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Kazakistan’ın ihracatında Türkiye’nin payı %7,2, ithalatında %4,2’dir.

İçinde bulunduğumuz yılın birinci çeyreğinde Türkiye’ye ihracat 1.251,9 milyon doları, ithalat 236,3 milyon doları oluşturdu. İhracatın %70,7’sini yakıt, %25,9’unu metal ve ürünleri, kalanını da hayvansal ve bitkisel ürünler, tekstil, makina sanayii ürünleri, kimyasallar oluşturdu.

Türkiye’den ithalatın %26,2’sini ise makina ve ekipmanlar, cihaz ve aletler, %20’sini tekstil, kalanını kimyasallar, hayvansal ve bitkisel ürünler, metal ve ürünleri, ayakkabı, inşaat malzemeleri, şapka ve tuhafiye ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın Ocak-Mart aylarında iki ülke arasındaki ticaret 803,1 milyon dolar iken, bunun 545,2 milyonu Kazakistan’ın ihracatı, 257,8 milyonu ise ithalatı oldu.