Kazakistan’ın 2025 yılına kadarki Stratejik Gelişme Planı onaylandı

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 15 Şubat 2018 tarihli kararnamesiyle Kazakistan Cumhuriyeti’nin 2025 yılınakadarki Stratejik Gelişme Planıonaylandı. 
BakanlarKurulu, merkezi ve yerel yürütme organları ve doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı devlet kurumları çalışmalarında Stratejik Gelişme Planı’na uymakla görevlendirildi.