Kazakistan’ın hammadde dışı malların ihracatı 12 milyar doları oluşturdu

Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon bakanlığı nezdindeki Dış Ticareti Geliştirme Merkezi “QazTrade A.Ş.”nin verilerine göre, Kazakistan’ın yarı mamul ve mamul dış ticareti bu yılın ilk altı ayında %20,6’lık artışla 31,6 milyar doları oluşturdu. Bunun içinde Kazakistan’ın ihracatı %33,5 artarak 12 milyar dolara çıktı. İhracattaki artış uranyum (2,2 kat artış), demir alaşımları (%57), bakır ve katot bakır (%16,5), buğday veya meslin unu (%82,5), telefon cihazları (%92,8), kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç) (3,5 kat), alüminyum oksit ve hidroksit (%95,7) ihracatından kaynaklanmaktadır.


2022 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan dönemde hammadde dışı malların ithalatı %13,9 artarak 19,6 milyar dolara ulaştı. İthalattaki artış karoser (2,5 kat artış), perakende satış için ilaç (%36,9), demir çelik ürünleri (2,2 kat), kıvılcım ateşlemeli motor (2,2 kat), otomobil ve traktör yedek parça ve aksesuarları (%41,3), telefon cihazları (%22,7), elektrikli jeneratörler (%69,8) ihtalatındaki artıştan dolayı meydana gelmiştir.


İlk yarıyılın verilerine göre, yarı mamul ve mamul ticaretinde Kazakistan’ın başlıca partnerleri sırasıyla şunlardır: