Kazakistan’ın krize karşı eylem planı

Ukrayna’da yaşanan olayların Kazakistan’ın sosyo-ekonomik durumuna olası negatif etkilerini önlemek amacıyla Kazak Hükümetinin Merkez Bankası ile birlikte hazırladığı Ortak Eylem Planı, enflasyon ve döviz pazarındaki istikrar üzerindeki kontrol, istihdamın sağlanması ve girişimciliğin geliştirilmesine yöneliktir. Buna göre, Tenge Mevduatları Koruma Programı çerçevesinde gerçek kişi mevduatları prime tabi olacaktır. Halkın refahını yükseltmek amacıyla kırsal yerleşim merkezlerinin, küçük kentlerin, başkent ve büyük şehirlerin gelişmesine ağırlık verilecek. Yeni araziler tarıma açılacak olup tarım işletmelerinin ve aile işletmelerinin gelişmesi için uygun koşullar sağlanacak. Bu amaçla ülke bütçesinden yaklaşık 200 milyar tenge tahsis edilecek.


Sanayi sektörüne devlet tarafından sağlanacak olan destek, teknolojik modernizasyon ve yüksek katma değeri olan işletmelere yönelik olacak. İthal ikameci politikaya ve yatırım projelerine öncelik tanınacak. Aynı zamanda devlet desteğinden yararlanacak olan işletmeler bunun karşılığında, çalışanlarına ödedikleri ücretlerin yükseltilmesine dair taahhütte bulunacak. Ayrıca, özel sektöre düşen yasal yükü hafifletmek amacıyla 420 yasa ve yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi planlanmaktadır.