Kazakistan’ın uluslararası rezervleri 85,9 milyar doları oluşturdu

Kazakistan Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Merkez Bankası’nın brüt uluslararası rezervleri bulunduğumuz yılın Nisan ayında %0,8 artarak 33,4 milyar doları,

Ulusal Fonun kaynakları dahil ülkenin uluslararası rezervleri ise 85,9 milyar doları oluşturdu. Parasal taban %7,6 oranında daralarak 9 968 milyar tenge, para arzı ise Nisan ayı içinde %1,8 azalarak 28 984,2 milyar tengeyi oluşturdu.