Kazakistan’ınünlüsporcusu Denis Ten hayatınıkaybetti

KazakistanCumhurbaşkanıNursultanNazarbayev, 19 Temmuz’daAlmatı’dahırsızlarınsaldırısısonucuhayatınıkaybedenünlüsporcu Denis Ten’inailesinebaşsağlığıdiledi.

Kazakistan’ın en başarılıbuzpatenisporcusu, 2014 yılıKışOlimpiyatOyunlarıbronzmadalyasahibi Denis Ten aracınınaynasınıçalmayaçalışanhırsızlartarafındanağıryaralanarak, kaldırıldığıhastanedehayatagözleriniyumdu.Henüz 25 yaşındaydı.

Cenazetöreninin 21 TemmuzCumartesigünüsaat 09:00-10:30 arasıBaluanŞolakSporSarayı’ndadüzenleneceğibildirildi.