Kazakistan krize karşı tedbirlerden sürdürülebilir kalkınmaya geçiyor

Hükümet toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Daniyar Akişev 2018 yılında Kazakistan’ın krize karşı çalışmalardan sürdürülebilir kalkınma yoluna gireceğini bildirerek, önümüzdeki dönem için büyümenin ana sürücü etkenlerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti. MB’nin yürürlükte olan para ve kredi politikasına devam edeceği açıklandı. 
Daniyar Akişev “MB 2017 yılı ödemeler bilançosuna dair ön verileri değerlendirdi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde cari işlemlerde sıfır bakiyesine ulaşıldı. Ana ihraç ürünlerinde fiyatların eski seviyeye dönmesi ve doğru bir döviz kuru politikası sayesinde cari bilançoya ait üç aylık göstergelerde 2015, 2016, 2017 yıllarında gözlenen önemli açıklar ortadan kaldırılmış oldu. Bu da, döviz kurunun ülkenin ödemeler dengesini sağlayan doğru bir döviz kuru olduğunu gösteriyor” diye açıklamada bulundu. Bu çerçevede MB Başkanı dış piyasalarda olayların olumlu yönde gelişmesi ve makroekonomik istikrarın korunması koşullarında pozitif eğilimlerin 2018 yılında devam edeceğini bildirdi. 
Daniyar Akişev “Merkez Bankası fiilen ve tahmin edilen enflasyon değerlerine istinaden baz faiz oranını belirleyecek. Aynı zamanda makroekonomik dengeyi korumak için baz faiz oranının reel anlamda uzun vadeli ekonomik büyüme oranını aşmayacak bir seviyede olması sağlanacak.” diye konuştu. 
Öte yandan Merkez Bankası bankacılık sektörünün mali istikrarını sağlamlaştırma programını uygulamaya devam edecek. 
Finansman kuruluşlarının yönetici ve sahiplerinin ve ayrıca yeminli mali müşavirlerinin finansal raporların doğruluğu için sorumluluğun arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağını dile getiren Akişev, liberal döviz rejimi koşullarında döviz kontrolünün arttırılmasına ilişkin tedbirlerin de uygulanacağını belirtti. 
Daniyar Akişev, Merkez Bankası ve Hükümetin kabul edecekleri ortak bildiri ile makroekonomik politikada uzun vadeli hedeflere ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.