Kazakistan, Türkiye’nin aşı pasaportunu tanıdı

07 | 09 | 2021

 

Kazakistan Sıhhiye Başhekimi Erlan Kiyasov’un 3 Eylül 2021 tarih ve 41 sayılı Yönergesi ile yönerge ekinde bulunan örneğe göre hazırlanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşıdığı aşı pasaportu Kazakistan Cumhuriyeti’nde geçerli olacaktır.

Aynı yönerge ile Gürcistan, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Moğolistan, Moldova ve Tayland’ın da aşı pasaportları/sertifikaları/belgeleri tanındı.