KİK’lerin kurulmasına moratoryum

11 / 12 / 2018

     Egov.kz sitesinde kamuoyunun dikkatine sunulan Bakanlar Kurulu’nun taslak kararında, Kamu İktisadi Kuruluşları’nın kurulmasına 2021 yılına kadar moratoryum uygulanması planlanmaktadır. Taslak kararda, “Merkezi ve yerel yürütme organlarının 2020 yılı sonuna kadar devlet işletmelerini, devlet iştiraki ile anonim ve limited şirketlerini (sosyal amaçlı ve yerleşim merkezlerinin hayati ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşlar hariç) kurmaları yasaklanacaktır. Ulusal yönetim holdinglerine, ulusal holdinglere ve ulusal şirketlere kendilerine bağlı ticari kuruluş kurmalarına 2020 yılı sonuna kadar yasak getirilecektir.

     Moratoryumun amacı, “girişimcilik faaliyetlerinde devletin iştirak payını azaltmak ve özel sektörün gelişmesi için gerekli koşulları sağlamaktır.”

Karar taslağı Egov.kz sitesinde kamuoyunun görüş ve yorumlarına 21 Aralık tarihine kadar açık olacaktır.