Maliye Bakanlığı kamu ihaleleri için yeni kuralları önerdi

     Maliye Bakanı Alihan Smailov kamu ihalelerine katılım şartları ile ilgili yasa değişikliğini Meclis milletvekillerinin incelemesine sundu.

     Offshore bölgelerde kayıtlı potansiyel tedarikçilerin kamu ihalelerine katılmasını yasaklayan yasa tasarısı ile ayrıca, katılımcıların sorumluluğunun arttırılması öngörülmektedir. Nitekim, potansiyel tedarikçilerin mali durumu; ödemiş oldukları vergiler, sabit ve döner sermaye miktarı, personel ücret ve sosyal ödemeler meblağı gibi kriterlere göre belirlenecektir.

Yasa tasarısında, “damping fiyatı” açıkça tanımlanarak, ihalelerde yasaklanması öngörüldü.

     Bakan ayrıca, asıl amacı ihaleye katılmak olmayıp, ihalenin diğer katılımcıları hakkında bilgi edinmek isteyen, ihalenin yapılmasını engelleyen “profesyonel şikayetçiler”, “troll grubu”nun oluştuğunu ifade etti. Bunun gibi durumları önlemek için ihale katılım ücretini ödemeyenlerin diğer katılımcıların evraklarını görmeleri yasaklanması talep edildi. İkinciden, ihale dökümanlarının ön görüşülmesine katılmayan potansiyel tedarikçilerin şikayetlerinin incelemeye alınmaması teklif edildi. Üçüncü olarak da, ihaleye katılmayan üçüncü kişilerin şikayetleri üzerine sözleşmeyi imzalama tarihinin askıya alınmaması önerildi.

Yasa tasarısı milletvekilleri tarafından birinci okumada kabul edildi.