Nazarbayev 6. Dünya ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi’nde açılış konuşmasını yaptı

     Kongre katılımcılarına hitaben konuşan Nursultan Nazarbayev, din liderlerinin başlıca hedefi “küresel düşünce tarzını karşı koymadan elbirliğine dönüştürmek, şiddet bencilliğinden, sosyal nihilizmden, ekonomik milliyetçilikten mantıklı uzlaşma arayışlarına geçişi sağlamak, kapsamlı parçalanma süreçlerini geriye döndürmek, geriye dönüşün olmadığı bir noktaya gelinmesini önlemek” olduğunu dile getirdi. 

     Nazarbayev, “Uyumlu bir barış düzeni arayışlarında gayretlerimizi birleştirmeliyiz. Daha evvel insanlık tarihinde, 21. Yüzyılda olduğu gibi dinler arasında köprü oluşturma çalışmaları yapılmamıştır. Forumumuz ruhani liderlerin ve politikacıların işbirliğinde yepyeni bir sistemi teşkil etmektedir.” dedi.

     Dünya din liderlerine hitaben, ortak bir bilgi portalının kurulması teklifini dile getiren Kazakistan Cumhurbaşkanı, bu portalın insanların dini kuruluşların liderlerine soru sorarak veya teklifini yazarak cevap alabilecekleri bir portal olarak düşünüldüğünü dile getirdi.