Nazarbayev başkanlığında Güvenlik Konseyi oturumu gerçekleşti

08 / 11 / 2018

     7 Kasım’da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başkanlığında gerçekleşen Güvenlik Konseyi oturumunda, yürürlükteki elektrik ve ısıtma tarifelerinin belirlenmesi ve enerji hizmetleri pazarında fiyat oluşumu üzerindeki kontrol yetkisi olan devlet kurumlarının faaliyetleri ele alındı.

     Cumhurbaşkanı Nazarbayev, bu sene yaptığı Ulusa Sesleniş’inden önce, en güncel sorunları tespit etmek amacıyla ülkede yapılan anket araştırması sonucu tespit edilen en büyük sorunun kamu hizmetlerinin yüksek fiyatları olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Başsavcılığa gerekli denetim çalışmaları yapma talimatı verilmiş olup, denetim sonucu halkın enerji dağıtım şirketlerinin asılsız tarife artışlarından 14 milyar, enerji tedarik şirketlerinin benzer fiillerinden 15 milyar tenge zarar gördükleri tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan denetleme sonucu, yerel yürütme organlarınca tarifelerin düşürülmesine yönelik tahsis edilen sübvansiyonların da etkin kullanılmadığı tespit edildi.

     Oturum sonucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, fiyat komplosu ve yolsuzluk vakaları konusunda ilgili devlet kurumlarının denetime tabi tutulması dahil bir takım talimat verdi. Nazarbayev ayrıca, Enerji Bakanlığı’nın elektrik tarifelerini düşürmek için gerekli çalışmalar yapmasını istedi.