Nazarbayev girişimcilikle ilgili yasa değişikliğini imzaladı

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, imzalanan yasa değişikliği ile özel sektörde denetim konusunda liberalleşmenin öngörüldüğünü belirtti.

Yasa değişikliği ile devletin kontrol fonksiyonları %30 azaltıldı. Yasa ihlallerini önlemek amacıyla, önleyici kontrol uygulamasına geçilecektir. Devlet tekeli ve kamu iktisadi kuruluşlarının hizmetlerine düzen getirilecektir.

Nursultan Nazarbayev, “Yasa değişikliği ile 14 kanun ve 109 yasada yaklaşık 1.000 değişiklik ve ilavenin yapılması öngörülmektedir. Tüm bu değişikliklerin mantığı, işi geliştirmek için maksimum elverişli koşulları sağlamak gibi devletin başlıca stratejik hedefine uymaktadır.” diye vurguladı.