Nazarbayev Kazak Alfabesinin Yeni Versiyonunu Onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 19 Şubat 2018 tarihve 637 sayılı kararnamesiyle, 26 Ekim 2017 tarihinde imzalanan 569 sayılı “Kazak Dili’nin Latin AlfabesineGeçişineDairKararnamesi”n dedeğişiklik yapılarak yeni Kazak alfabesi onaylandı. 
Kararname, 20 Şubat 2018 tarihindeyürürlüğe girmiştir.