Nazarbayev, TürkPA’nın ilga edilmesini önerdi

     Çolpon-Ata’da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi’nde konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev zirve katılımcılarına hitaben şöyle konuştu, “Türk Konseyi faaliyetlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Küreselleşme süreçleri teşkilatın çalışmalarının geliştirilmesini ve bugünün taleplerine uymasını gerektiriyor. Günümüzde Sekreteryanın yetkileri teknik ve protokol yönetmelikleri ile kısıtlanmaktadır. Aynı zamanda Türk işbirliği kurumlarının faaliyetleri sık sık tekerrür etmektedir. Bundan dolayı Türk Akademisi, Türk Kültür Fonu ve Aksakallar Konseyi’nin TÜRKSOY ile birleşmesini teklif ediyorum. Bunlar TÜRKSOY himayesi altında çalışmalı. Çok sayıda memura ihtiyacımız yok.”

     Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenter Asamblesi’nin Türkçe Konuşan devletlerin parlamentoları arasındaki işbirliğinin kurulmasına ilişkin fonksiyonunu yerine getirmiş olduğunu dile getiren Nazarbayev, “Buna rağmen TürkPA çalışmalarında tutarsızlık var. Bu nedenle bu kuruluşun faaliyetleri incelenmeli. Etkin ise, fonksiyonları Sekreterliğe tevdi edilmeli, değilse, tamamen ilga edilmesini teklif ediyorum. Aynı zamanda tasarruf da sağlanmış olur. Mevkidaşlarım kabul ederlerse kısa bir karar alır, Sekreteryayı bir sonraki Konsey toplantısına kadar incelemeler yaparak önerilerini sunmakla görevlendiririz.” diye konuştu.

     Nursultan Nazarbayev ayrıca, Türk Konseyi’ne üye ülkeler arasında ticari-ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Aktau’da kabul edilen Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsüne İlişkin Konvansiyon Anlaşması’nın bölgedeki transit imkanları daha da arttıracağını vurgulayan Nazarbayev, ulaştırma bakanları ve denizcilik kurumları yetkililerinin görüşmelerinde tarife politikası ve idari işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürerek ülkelerin transit potansiyelinin performansa dönüştürülebileceğini ifade etti.