Nükleer enerjide altı ülkenin deneyimi inceleniyor

Kazakistan Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Sanayi Departman Direktörü Jaslan Kaskenov, bugünlerde dünyada 31 ülkenin nükleer güç santralini işlettiğini, 439 adet reaktörün hizmet verdiğini, 52 reaktörün daha montaj edilmekte olduğunu bildirdi. Bakanlık yetkilisi, halen Kazakistan’ın Amerikan, Amerikan-Japon, Kore, Çin, Rus ve Fransız nükleer teknolojilerini detaylı bir şekilde incelediğini dile getirdi.

BM nezdindeki Nükleer Silahsızlanma Grubu Kazakistan Temsilcisi Timur Jantikin ise, Hükümetin verdiği görev üzerine 2018 yılından sonra proje fizibilitesinin birinci bölümünün hazırlandığını, biri Doğu Kazakistan’da Kurçatov şehrinin yakınlarında, diğeri Güney Kazakistan’ın Su Elektrik Santrali olmak üzere nükleer güç santralinin inşa edilebileceği iki alan ile ilgili incelemeler yaptıklarını, tüm analiz ve inceleme sonuçlarının Japon şirketleri konsorsiyumunun bağımsız ekspertizinden geçtiğini bildirdi.