OHAL nedeniyle uygulanan bazı vergi kolaylıkları 1 Haziran’da kaldırıldı

01 / 06 / 2020


Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 27 Mart 2020 tarih ve 141 sayılı Kararıyla öngörülen bazı vergi kolaylıklarını uygulama süresi bugün sona ermiştir.

Anılan kararla Kazakistan Cumhuriyeti’nin Girişimcilik Kanunu gereği mikro, küçük veya orta ölçekli işletme kategorisine giren vergi mükellefleri için 1 Haziran 2020 tarihine kadar: 

- Vergi ve bütçeye kaydedilecek diğer zorunlu ödemeler ve ayrıca sosyal ödemelerin ertelenmesi; 

- Riskli vergi mükellefleri hariç, geciktirilen vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve vergi borçlarının zorunlu tahsiline yönelik tedbirlerin askıya alınaması. 

- Riskli vergi mükellefleri hariç, Vergi Kanunu’nun 114. Maddesinin 2. Fıkrasının 10). Bendi ile öngörülen ihbarnameyi yerine getirme tarihinin OHAL dönemine denk gelmesi halinde ertelenmesi;

- Mikro, küçük veya orta ölçekli işletme kategorisine giren vergi mükelleflerinin vergi dairesi tarafından yapılan denetimi, OHAL süresince askıya alınmış olup, denetimin durdurulduğu sürenin denetim süresine dahil edilmemesi öngörülmüştü.