Onlarca un işletmesi kapanabilir!

Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre halen Kazakistan’da 250’den fazla un işletmesi faaliyet gösteriyor olup bunların toplam yıllık üretim kapasitesi 9 milyon tondur. Ancak geçen yıl üretim 4 milyonu biraz aşmış olup, unun yarısı ihraç edildi. Tarım Bakanlığı yetkilisi Gulnar Bijigitova, “Son verilere göre un ihracatımız artıyor. 2014 yılında 1,8 milyon ton iken 2017 yılında 2,3 milyon tonu oluşturdu. 2013 yılına nazaran Afganistan’a un ihracatı 3,6 kat arttı.” diye konuştu.

Tahıl Üreticileri Birliği ise Tarım Bakanlığı’nın iyimserliğini paylaşmıyor. Birliğin verilerine göre, Özbekistan’a un ihracatı 1 milyondan 600 bine düştü. Afgan pazarına da tedariklerin her yıl 400 bin kadar azalacağı tahmin ediliyor. Birlik Başkanı Yevgeni Gan, Kazakistan’da yılda en az 20-30 değirmenin kapanacağını düşünüyor.

Afgan alıcıları Özbek rakiplerin cezbettiğini iddia eden ve bu durumdan bir hayli endişeli olan Kazak un üreticileri: “Özbek Hükümeti un üreticilerine kolaylıklar sağladı. Afganistan’a ihraç ettikleri her ton başına 20-25 dolar iskonto yaptılar. Buğdayı ise bizden, bizim aldığımız fiyattan alıyorlar.” diye sitem ediyorlar.

Tarım Bakanlığı’na rakiplerinin oyun kurallarını kabul etmeden, karşılıklı tedbirlerin alınmasını öneren yerel un üreticileri, nakliyat masraflarının sübvansiyonların etkin bir tedbir olabileceği görüşündeler. Kazak üreticiler ayrıca, Çin’in ideal bir alıcı olabileceğini, fakat bu ülkeden Kazak malı ununa şimdilik talep gelmediğini öne sürdüler.