Organik üretimde patlama bekleniyor

27/10/2021 - Organik ürünlere ilişkin yasa tasarısı Kazakistan Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’nun incelemesine sunuldu. Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, halen organik ürün üretiminde uzun vadeli büyüme eğiliminin seyredildiğini, bundan dolayı bu alanın gelişme şansının yüksek olduğunu ifade etti.

Yasa tasarısıyla öngörülen yenilikler organik ürün üreticileri ve bu ürünlere olan talebin karşılanması için elverişli koşulların sağlanmasına yöneliktir. Bunların içinde geçiş süreci olarak adlandırılan, organik üretime başlanması ile organik ürün sertifikasına hak kazanılması arasında kalan zaman diliminde tarım üreticilerinin harcamalarının sübvanse edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, organik üretimde nihai ürün belgelendirme zorunluluğunun kaldırılması söz konusudur. Dünya genelinde benimsenmiş uygulamalara göre nihai ürün değil, organik ürün üretim süreci belgelendirmeye tabi olup, bunun sayesinde üretim maliyeti indirilmekte, çiftçilere düşen mali yük azalmakta ve ürün iç pazarda uygun fiyatla satışa sunulabilmektedir. Yasa tasarısı ile ayrıca, küçük ölçekli organik ürün üreticilerine grup belgelendirmeye tabi olabilmeleri için gruplar halinde birleşmesi olanağı sağlanacaktır. Tasarı ile getirilen yeniliklerden biri de, tarıma yeni açılacak arazilerin geçici süreç uygulanmadan organik bitki yetiştiriciliği için kullanılmasını öngörüyor.

Senatör Ahılbek Kurişbayev, “Kazakistan’da yaklaşık 3 milyon hektarlık işlenmemiş arazinin uygun teknolojiler kullanılarak tarıma açılabileceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Yeni yasa tasarısıyla ayrıca, ithal organik ürünlerin tedariki, markalaması ve satışı ile ilgili normlar belirlenecek, organik üretimde kullanılabilecek tohumların bilgi bankası oluşturulacak, tasarıda organik hayvan ve balık listesinin oluşturulması ve organik üretimle ilgili diğer teferruatlara yer verilecektir.