Preymanis: İşgücü yetersizliği, Kazakistan’da özel sektörün gelişmesi için başlıca engeldir

Kazakistan Yabancı Yatırımcılar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Agris Preymanis ülkede modernizasyon sürecinin hızlandırılmasıyla ilgili birkaç öneride bulundu.

Birincisi, insani sermaye kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi. Preymanis, “Özellikle yeni endüstri alanları başta olmak üzere özel sektörün gelişmesini engelleyen önemli faktörlerden biri, hem yerli hem yabancı şirketlerde kaliteli işgücü yetersizliğidir.” dedi.

İkinci öneri, ortak çalışma yapılarak yeni Çevre Kanunu’nun hazırlanmasıdır.

Üçüncü olarak, Kazakistan’ın ceza ve ceza infaz kanunlarında, hesaplanmış vergi, gecikme faizi ve para cezasını gönüllü olarak ödemiş olan kuruluş ve yetkililerin vergiden kaçınmadan dolayı cezai sorumluluktan muaf tutulmasına dair değişiklik ve ilavelerin yapılması önerilmektedir. Aynı zamanda “büyük zarar” ve “çok büyük zarar” tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi de önerildi.

Dördüncü olarak sunulan öneri, yürürlükteki yasalara göre yabancı kuruluşların şube ve temsilcilikleri için uygulanan döviz düzenlemelerinin devam ettirilmesi ile ilgilidir.