“Qazaq Bank”ın tasfiye kararı alındı

     “Qazaq Bank”ın tasfiyesi ile ilgili mahkeme kararı henüz geçerlilik kazanmamış olup, bir ay içinde temyiz edilebilir.

İçinde bulunduğumuz yılın şubat ayında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, “Qazaq Bank”ın göstergelerini “çok kötü” olarak değerlendirerek, Merkez Bankası’nı sorunlu ticari bankalarla yürüttüğü çalışmaların yavaş olmasından dolayı eleştirmişti.

     Merkez Bankası, 28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren “Qazaq Bank”ın bankacılık ve diğer işlemlerle ilgili lisansını geri çekti.