Sagintayev başkanlığında Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Konsey’in toplantısı gerçekleşti

31 Ocak’taBaşbakan Bakıtcan Sagintayev başkanlığında düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Konsey toplantısında, yeni yeşil teknolojilere yabancı yatırımların çekilmesi, karbon atıklarının asgariye indirildiği bir ekonomiye küresel geçiş koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve genel olarak elektrik enerjisi sektörünün geliştirilmesine ilişkin konular masaya yatırıldı.

Katılımcılara, bu alanlarda ABD, İngiltere ve Kanada’da sağlanan gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Gündem konuları çerçevesinde tartışmalara Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, ABD, Büyük Britanya ve Kanada’nın Kazakistan’daki Büyükelçileri George A. Krol, Michael Gifford, Nicolas Bruso, AB’nin Kazakistan’daki Elçisi T. Hristea vs. yetkililer katıldı.