Sagintayev: “Cumhurbaşkanı bize son uyarı yaptı”

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın “4. Sanayi Devrimi Şartlarında Yeni Gelişme İmkanları” adlı Ulusa Seslenişi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik eleştirisinin Hükümet ve valilikler için son uyarı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanının Ulusa Seslenişi’nde “Serbest meslek sahipleri konusunun incelenmesini birkaç kere talep etmiştim. Bu işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumsuzluk ve yüzeysellik gösterdi. Halkı, iş açmak veya yeni meslek edinerek işe girmek gibi verimli istihdama çekmek için daha çok olanaklar sağlamak gerekiyor.” deniliyor. Bu çerçevede toplantı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Tamara Düysenova bir sürü öneride bulundu. Özellikle Milli Ekonomi Bakanlığı’na diğer ilgili devlet makamları ile birlikte öncelikli alanları belirleyip 2025 yılına kadar planlanan iş yerleri haritasını hazırlamasını önerdi. Bakan ayrıca birkaç bakanlığın nüfusun farklı kategorilerine göre verileri netleştirmek gerektiğini bildirdi. Bunun yanı sıra Tamara Düysenova devlet makamları bilgi sistemlerinin bütünleşmesine ilişkin esas hedeflerin altını çizerek istihdam sektörünün dijitalleştirilmesini 2019 yılından 2018 yılına alınmasını rica etti. Bu konu ile ilgili Başbakan Bakıtcan Sagintayev tutanakta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın önerilerinin ayrı bir blok olarak kaydedilmesini isteyerek Başbakan başkanlığında her ay çalışma toplantısının düzenleneceğini dile getirdi.