Sıhhiye Baş Hekimi’nin Yeni Yönergesi

25 / 05 / 2020


Kazakistan Cumhuriyeti Sıhhiye Baş Hekimi’nin 22 Mayıs 2020 tarih ve 13-1-21/836 sayılı yönergesi gereği:

I. Ülkeye girişte aşağıdaki kısıtlayıcı önlemler alınacak:

- Almatı, Nur-Sultan, Çimkent şehirleri ve eyalet Sağlık Müdürlüklerine Kazakistan Cumhuriyeti Hükümet heyetleri, Kazakistan’da akredite yabancı diplomatlar, uluslararası kuruluşların mensupları ve aile fertleri, uçak mürettebatı ve lokomotif ekipleri hariç ülke dışından gelen kişilerin ve ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ve Özbekistan Cumhuriyeti’nden demiryolu ve karayolu ile Kazakistan’a gelen herkesin COVID-19 testi için 2 güne kadar hastanede tecrit edilmesi talimatı verildi.

COVID-19’a benzer belirtileri olan kişiler karantinasız doğrudan hastaneye kaldırılacak.

Ülke dışından uçakla gelen ve son 5 gün içinde yapılmış COVID-19 testi negatif sonucuna dair sağlık belgesini ibraz eden kişiler 14 gün süreyle evlerinde izolasyonda kalacaktır. Böyle bir imkanı yoksa hastanede karantinaya alınması önerilmektedir. Aynı zamanda bu kişilere COVID-19 testi yapılmayacaktır.

Test sonuçları belli olduktan sonra pozitif sonucu olan kişiler tedavi için enfeksiyon hastanesine kaldırılacak, negatif sonucu olanlar 12 gün ev karantinasında bulunacak. Evde izolasyon için gerekli şartların olmaması halinde yerel yürütme organlarınca belirlenen yerde karantinaya alınması önerilmektedir.

- Ülke dışından gelen Kazakistan’da akredite yabancı diplomatlar, uluslararası kuruluşların mensupları ve aile fertlerine COVID-19 testi yapılacak ve 14 gün sireyle ev karantinasında bulunacaktır.

Uçak mürettebatı ve lokomotif ekipleri telefonla aranarak (mümkünse video arama yapılarak) durumları takip edilecektir.

Avrasya Ekonomik Birliği ve Özbekistan Cumhuriyeti’nden demiryolu ve karayolu ile Kazakistan’a gelen kişilere COVID-19 testi yapılacak ve 12 günlük ev karantinasında bulunacaktır.

Demiryolu, deniz ve karayolu taşımacığını yapan kişilere ve transit sürücülere COVID-19 testi sınır geçişinde yapılacaktır.

“Tengizchevroil” işçi kamplarından tahliye edilen vardiyalı çalışan kişiler COVID-19 testi yapılmak üzere hastanede iki günlük karantinaya alınacak, yapılan COVID-19 testi pozitif sonuç verirse enfeksiyon hastanesine sevkedilecek, negatif sonuç çıkarsa 12 gün süreyle ev karantinasında veya böyle imkanı yoksa yerel yürütme organlarınca belirlenen yerde karantinaya alınması önerilmektedir.

- İlgili idari taksimat biriminin Taşımacılıkta Sıhhiye Baş Hekimi’nin bölgedeki ve dünyadaki epidemiyolojik durumu dikkate alarak ülke dışından gelen yolcuların karantinasına ilişkin karar alma hakkı vardır.

- Ülke dışından gelen herkes sınır kapılarında anket dolduracak ve ateşi ölçülecektir.

- Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’na uluslararası yolcu taşımacılığında kısıtlayıcı önlemler almasına dair talimat verildi.

II. Almatı, Nur-Sultan, Çimkent şehirlerinde ve eyaletlerde COVID-19 vaka sayısının artış oranının %7’yi aşması durumunda uygulanacak olan kısıtlamalar.

- Herhangi bir bölgede COVID-19 vaka sayısı artış oranının %7’yi aşması durumunda o bölgede:

 Geniş katılımlı etkinlikler yasaklanacak;

 Sinema, gece kulübu, fitness kulübü, AVM’lerde çocuk oyun alanları, okul dışı eğitim gruplarının faaliyeti durdurulacak, COVID-19 vaka sayısının yüksek olduğu ülkelere uluslararası sportif, kültürel ve turistik etkinliklere gidilmesi yasaklanacak, (tedavi amaçlı seyahat hariç);

 Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklanacak (yaşam destek kuruluşları çalışanları ve tedavi amaçlı giriş ve çıkış yapacak kişiler, karantina esnasında tedavi gören ve bölgeden çıkacak kişiler hariç);

 Diğer bazı kategorilerdeki kişilerin bu bölgelere giriş-çıkış izni yerel yürütme organları tarafından verilecektir.

 Panayır, gıda, gıda dışı, otomobil, hayvan pazarları ve kalabalık diğer yerler kapatılacak;

 Toplu taşıma araçlarının hareketi ve trafiğe çıkma saatleri azaltılacak ve durdurulacak;

 Kırsal yerleşim yerlerinde halkın dışarı çıkması yasaklanacak;

 İbadet yerleri kapatılacak;

 Bölge, şehir, ilçe ve kırsal yerleşim yerlerinde kişiye özel arabaların kullanımı kısıtlanacak;

 Aile içi etkinlikler yasaklanacak;

 Uzaktan eğitim sistemi uygulanacak;

 Öğrenci gezileri yasaklanacak.

III. Almatı, Nur-Sultan, Çimkent şehirleri ve eyaletlerde COVID-19 vaka sayısındaki artışın arka arkaya 7 gün yüzde 7’yi aşmaması durumunda uygulanacak ve kaldırılacak kısıtlamalar.

- Herhangi bir bölgede COVID-19 vaka sayısı artış oranının arka arkaya 7 gün yüzde 7’yi aşmaması durumunda o bölgede:

 Gösteri, sportif ve diğer geniş katılımlı etkinlikler, aile için ve anma etkinlikleri yasaklanacak;

 AVM, sinema, tiyatro, fuar vb. diğer kalabalık yerlerin faaliyetleri yasaklanacak;

 İbadet yerlerinin çalışmasında izin verilecek;

 Evden serbest çıkılacak, 2 ve daha fazla kişinin ortak geziye çıkması halinde sosyal mesafe sağlanarak maske takmaları talep edilecek;

 Eğlence yerlerinin olmadığı park ve meydanlarda bir ailenin fertlerine veya en fazla 3 kişinin sosyal mesafe sağlayarak gezmelerine izin verilecek;

 Sosyal mesafe sağlanarak bir ailenin fertlerine veya en fazla 3 kişilik grup halinde apartman önü alana çıkılmasına izin verilecek;

 Sıhhi taleplere uyularak bölgelere giriş-çıkışlara (uçak seferlerine) izin verilecek;

 Daça (yazlık) gitmek için giriş-çıkışlara izin verilecek;

 Çalışmasına izin verilen işyerlerinde çalışan kişilere, resmi ikamet adresinin olduğu yerleşim merkezine işyerinden aldıkları belgeyle giriş yapmasına izin verilecek;

 Tedavi amaçlı giriş-çıkış yapacak hastaların gerekli evrakları ibraz ederek, en fazla iki kişinin refakatinde giriş-çıkış yapmasına izin verilecek;

 Diğer bazı kategorilerdeki kişilerin bu bölgelere giriş-çıkış izni yerel yürütme organları tarafından verilecektir.


İmzalandığı gün yürürlüğe giren söz konusu yönerge, COVID-19 vaka artış oranının arka arkaya 7 gün yüzde 7’yi aşmaması durumunda uygulanacak ve kaldırılacak diğer kısıtlamaları da içermekte olup, bu durumda çalışmasına izin verilecek işyerlerine şart koşulan talepler yönerge eklerinde yer almaktadır.

Yönergede ayrıca, bölgelerdeki sıhhiye baş hekimlerinin epidemiyolojik duruma bağlı olarak karantina önlemlerini sıkılaştırma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir.

(Özet)