Tarımsal sanayi sektörüne yapılan yatırım hacmi %29 arttı

2017 yılının sonuçlarına göre tarımsal sanayi kompleksine yapılan yatırım hacmi geçen yıla nazaran %39,4’lük artışla 352,5 milyar tengeyi oluşturdu. Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov geçtiğimiz günlerde düzenlenen Hükümet toplantısında yatırımların en çok tarım sektörüne yapıldığını bildirdi. 
Eyalet bazında yatırımlar en çok Kuzey Kazakistan (72,2 milyar tenge), Pavlodar (55,4 milyar tenge) ve Almatı eyaletinde (42,7 milyar tenge) yapıldı. 
Yatırımların büyük bir hacmi mevsimlik bitki yetiştiriciliğine (portföyün %62,1’i, 218,9 milyar tenge + %35,8 yıllık artış), %25’i de hayvancılık sektörüne yapıldı (88,1 milyar tenge, + %65,6 yıllık artış). 
İçinde bulunduğumuz yılda tarımsal sanayi sektörüne yapılan yatırımların artması bekleniyor. Kostanay Eyalet Vali Yardımcısı Meyircan Mırzaliyev, Asya Kalkınma Bankası’nın Kostanay eyaletinde tarım teknoloji merkezinin kurulması için hibe tahsis edeceğini bildirdi. Bunun yanı sıra ileri dünya teknolojileri uygulanmakta olup, bitki yetiştirmede tarlaların dijital haritalarının hazırlanması ve ekim çalışmalarının otomasyonu, “akıllı püskürtme” ve “akıllı mineralleşme” sistemlerinin uygulanması planlanıyor. Hayvancılıkta dronların geniş şekilde kullanılması, mandıraların modernizasyonu, hazır ürünlerin markalaması için elektronik kodların uygulanması planlanıyor. 
Tarımsal sanayi sektörüne yatırımların çoğu (%83,1) tarım işletmelerinin öz kaynaklarından sağlanarak %53,6’lık artışla 293 milyar tengeyi oluşturdu.
Yatırımların %10,6’sı ödünç alınan, %6,3’ü daha banka kredileridir. Devlet bütçesinden ise 174,6 milyon tenge tahsis edildi.