Tataristan’da Uluslararası Türkoloji Konferansı düzenlenecek

Uluslararası Türk Akademisi’nin bildirdiğine göre, 12-14 Nisan 2018 tarihlerinde Tataristan'da "Türk Dünyası: Türk Halklarının Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültüründeki Meseleler" konulu 9.Uluslararası Türkoloji Konferansı düzenlenecektir. Konferans oturumları aşağıdaki konu başlıkları üzerinden yürütülecektir: - Тürk Edebiyatı ve Folkloru; - Çağdaş Türkoloji'nin meseleleri; - Тürk yer adları ve adbilim; - Lingvokültüroloji ve tercüme/aktarma işi; - Тürk Tarihi ve Kültürü; - Тürk Lehçeleri ve Edebiyatları'nı okutmada yeni yöntemler. Коnferans dili: İngilizce, Rusça, Tatarca, Türkçe. Bilimsel etkinliğe katılmak isteyen bilim insanları ve araştırmacıların 18 Mart’a kadar başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.