Tokayev: Vergi mevzuatımız geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev başkanlığında çevrimiçi formatta gerçekleşen Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin olağanüstü toplantısında, ekonomide ve yatırım poltikasında çevreci, sosyal ve kurumsal yönetim standartlarının uygulanması konusuna ağırlık verilerek ülkenin yatırım cazibesinin arttırılmasına ilişkin öneriler öne sürüldü.


Ocak ayında yaşanan trajik olayların belirsizliğe yol açtığını dile getiren Tokayev, “Cumhurbaşkanı olarak, yabancı yatırımlar için “açık kapı” politikasının stratejik önceliğimiz olduğunu belirtmek isterim. Devlet, partnerleri ve yatırımcılara verdiği garantileri ve üstlendiği yükümlülükleri gereği gibi yerine getirecek. Ocak ayında yaşanan kriz uluslararası ve ülke içindeki sorumluluklarımıza, piyasa ekonomisine ve yasa üstünlüğüne olan bağlılığımızı hiçbir şekilde etkilemedi. Aksine ileride gelişmemize ivme kazandıracak” şeklinde konuştu.

Doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %35’inin madencilik sektörüne düştüğünü, aynı zamanda tarımsal sanayi, turizm, imalat sanayii ve taşımacılık gibi rekabet gücü yüksek sektörlerdeki önemli fırsatların gözardı edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tokayev, yabancı yatırımcıları bu sektörlere davet etti.


Çin – Avrupa ulaşım koridoruyla gerçekleşen karayolu transit taşımalarının %83’ünün Kazakistan toprakları üzerinden geçtiğine dikkat çeken Tokayev, “Dostık - Moyıntı büyük demiryolu projesinin uygulanmasıyla taşıma kapasitesi beş kat artacak. Darbaza – Maktaral demiryolunun yeni hattı Rusya – Orta Asya istikametindeki transit taşımacılığı arttıracak. Ayrıca, Türkistan – Çimkent – Taşkent hızlı tren yolununun inşa edilmesi planlanıyor.” dedi.


Nükleer ve yeşil hidrojen enerjinin, çevreci, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine dayalı dijitalleşmenin geliştirmesine yönelik projelerin perspektiflerini konuşan Kasım-Jomart Tokayev, KİK sektöründe yapılacak reformların üzerinde de durdu.

Tokayev’e göre, yatırımcıları desteklemek amacıyla “Kazakh Export” Ulusal Şirketine, yerel ürünleri satın alacak yabancı alıcılara kredi sübvansiyonunu ve ihracat işlemlerinin teminatını sağlama yetkisi verildi. 

Cumhurbaşkanı, Kabine üyelerine verdiği talimatta, vergi mevzuatının geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmaların imzalanması konusunda partner ülkelerle kapsamlı çalışmaların devam etmesini istedi.