Toplam elektrik üretiminde YEK’in payı %3,6

2021 yılı istatistiklerine göre Kazakistan’da geçen yıl elektrik üretimi bir önceki yıla nazaran %5,8’lik artışla 114.447,9 milyon kilovat/saat olarak gerçekleşti. Bunun içinde yenilenebilir enerji kaynaklarını (YEK) kullanan tesislerde elektrik üretimi 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %30,1’lik artışla 4.220,3 milyon kilovat/saati oluşturdu. Böylelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payının %3,6 olduğu kaydedildi.

Taşkömürü üretimi ise geçen yıl 2020 yılına göre %2,3 artışla 111.742,4 bin tona yükseldi.