Toplu tüketim yerleri için hijyen esasları onaylandı

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 23 Nisan 2018 tarihli yönetmeliği ile toplu tüketim yerleri için hijyen esaslarının belirlendiği açıklandı.

Hijyen kuralları,

-           İnşaat için arsa seçimi, toplu tüketim yerlerini projeleme, inşaat, tadilat ve tamirat;

-           Su temini, su dağıtımı, ısıtma, aydınlatma, havalandırma ve soğutma;

-           Toplum tüketim yerlerinin ve ekipmanların bakımı ve kullanımı;

-           Gıda ürünleri üretimi, paketlenmesi, nakli, muhafazası, satışı ve imha şartları;

-           Tüketim atıklarının toplanması ve muhafazası;

-           Personelin çalışma şartları, sağlık güvenliği ve hijyen konusunda eğitimi ile ilgili talepleri içermektedir.

Yönetmeliğin resmi gazetede ilk yayınından itibaren 21 takvim günü sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.