Türkistan Eyaleti’nde tarımda yeni yaklaşımlar geliştirilecek.

Türkistan Eyalet Valisi Janseit Tuimebayev, valilikteki ilçe başkanları ve eyalet daire başkanları ile yaptığı toplantıda eyaletteki tarım sektörünün ve tarım alanlarının canlandırılmasına yönelik kapsamlı gelişme programının hazırlanmasına yönelik çalışmalarının bir aylık süre içinde tamamlanması talimatını verdi.

Tarımın, ekonomide itici güçlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Vali, eyaletteki her bir bölgenin özelliklerini dikkate alarak bu kapsamlı gelişme planını hazırlanmasını ve gerekli görüldüğü taktirde, çalışmaya bilim adamlarının da dahil edilmesini söyledi.