Türkistan’ın Genel Gelişim Planı onaylandı

04/11/2020 - Türkistan’ın Genel Gelişim Planı’na göre, şehrin yüzölçümü 19 bin 627 hektardan 22 bin 370 hektara genişletilecek. 

Türkistan Eyalet Valisi Umirzak Şukeyev’in bildirdiğine göre Planın üç aşamada hayata geçirilmesi öngörüldü: 

I.              – başlangıç aşaması – 2018 yılı

II.            – birinci aşama – 2025 yılı

III.           - projenin tamamlanması – 2035 yılı.

2018 yılında Türkistan’ın nüfusu 165 bin kişi iken halen 176,2 bin kişiye ulaştı. Genel Plana göre, şehir nüfusunun 2025 yılında 250 bin, 2035 yılında 350 bin, 2050 yılında da 500 bin kişiye ulaşması bekleniyor. 

Şehrin 1 450 hektarlık alanında idari ve iş merkezi bulunacak. 2019 yılının başında 3,8 milyon m2 olan konut mevcudunun 2025 yılına kadar 6,1 milyon, 2035 yılında ise 9,8 milyon m2’ye çıkarılması planlanıyor. Şehrin 290 hektarlık alanda yer alan manevi ve kültürel merkezinde Hazret Sultan (88 hektar), Kervan Saray (22 hektar), Birinci Cumhurbaşkanı Parkı (38 hektar) gibi projeler hayata geçirilmekte, 3 beş yıldızlı otel özel yatırımlarla inşa edilecektir. 

Plana göre, elektrik enerjisinin alternatif bir kaynağı olarak güneş elektrik santralinin kurulması planlanmaktadır.

Ayrıca, şehir halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Genel Gelişim Planı’nda gerekli altyapı sistemlerinin kurulması, çok sayıda okul ve sağlık kuruluşunun açılması öngörülmektedir.