Türkiye’ye 104,1 bin ton kömür ihraç edildi

İçinde bulunduğumuz yılın Ocak – Temmuz aylarında taş kömürü, linyit ve kömür konsantresi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %5,8’lik artışla 66,4 milyon tona ulaştı. Bölgeler bazında kömür en çok Pavlodar (39 milyon ton) ve Karaganda (21,3 milyon ton) eyaletlerinde üretildi.


İlk yarıyılda Kazakistan’ın kömür ihracatı önceki yılın aynı dönemine nazaran %21, ihracatın parasal değeri ise iki kat artarak 457,4 milyon doları oluşturdu. Kömürün %62,2’si Rusya’da ihraç edilmekte olup, başlıca kömür ithalatçıları arasında Kırgızistan ve Özbekistan bulunuyor. BDT ülkeleri dışındaki ülkelere 5,4 milyon ton kömür ihraç edilmiş olup, ithalatçılar arasında İsviçre (3,7 milyon ton) önde geliyor. Türkiye’ye söz konusu olan dönemde 5,4 milyon dolara 104,1 bin ton kömür ihraç edildi.