Türkiye’ye 94,9 bin ton kömür ihraç edildi

Kazakistan Stratejik Planlama ve Reformlar Ajansı Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, bulunduğumuz yılın ilk beş ayında Kazakistan’ın Türkiye’ye taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar (GTİP Fasıl No: 27.01) ihracatı 94,9 bin tonu (4,8 milyon dolar) oluşturdu. 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 71,1 bin tondu (parasal değeri 1,6 milyon dolar).


Kazakistan’ın bu yılın Ocak – Mayıs aylarını kapsayan döneminde toplam komür ihracatı 13,7 milyon ton (344,2 milyon dolar) olarak kayda geçti. Bunun büyük bir kısmı, Rusya, Kırgızistan ve Belarus başta olmak üzere BDT ülkelerine ihraç edildi. Kazak kömürünün BDT dışındaki başlıca ithalatçıları ise İsviçre, Polonya ve Kıbrıs’tır. Ocak – Haziran aylarında ise 53 milyon ton taşkömürü, 2,3 milyon ton linyit ve 2 milyon ton kömür konsantresi çıkarıldı.


Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, taşkömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar ihracatının 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle yasaklanmasına dair direktif taslağının hazırlanarak kamuoyunun değerlendirilmesine sunulduğunu açıkladı.