Vergiler taksitle ödenebilir

Almatı’da 4 vergi mükellefinin vergi ödeme süresini erteledikleri, 13 mükellefin de vergilerini taksitle ödedikleri bildirildi.

Vergi Kanunu hükümleri gereği 2018 yılından itibaren vergi ödeme yükümlülüğü taksitle veya ertelenerek yerine getirilebilir.

Vergi ödeme süresi 6 aya kadar ertelenebilirken, taksitle ödemede süre 3 yıla kadar uzatılabilir.

Almatı Devlet Gelirleri Departmanı’nın konuyla ilgili açıklamasında, aşağıdaki durumlardan birinin yer alması halinde vergi mükellefinin bu uygulamadan yararlanabileceği bildirildi.

-           Mücbir sebeplerden (doğal, sosyal, teknolojik afetler, askeri harekat vb. olağanüstü durumlar) dolayı vergi mükellefinin zarar görmüş olması;

-           Vergi mükellefinin mal ve hizmet üretimini ve (veya) satışını mevsimlik yapması;

-           Bireysel girişimci kaydı bulunmayan gerçek kişinin mülki durumundan dolayı (Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı gereği müsadere edilemeyen mülk hariç) vergiyi bir defada ödeyememesi;

-           Mahkemece ödeme aczi çözüm prosedürü uygulama kararının alınması;

-           Vergi mükellefinin ana faaliyet alanının Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına göre stratejik önemi olan ekonomik alan olması;

-           Vergi mükellefinin ek vergi beyannamesini sunması;

-           Faaliyet süresi 5 yıldan az olan vergi mükelleflerinin yapılan denetim sonucu bildirimde gösterilen vergi ve (veya) ödenek tutarlarını kabul etmesi.

           

Aynı zamanda vergi mükellefi doğal afet sonucu zarar gördüyse veya mahkeme tarafından ödeme aczi çözüm prosedürü uygulama kararı alındıysa, erteleme veya taksit süresince gecikme zammı uygulanmayacaktır. 

Açıklamaya göre ayrıca, erteleme veya taksitle ödeme fırsatı, vergi mükellefinin belirlenen sürede vergi ve diğer ödemeleri yapamadığı, ancak erteleme veya taksit süresince bu ödemeleri gerçekleştirebilmek için ödeme gücüne sahip olacağına dair gerekçelerin mevcut olması halinde tanınacaktır.