Yabancı iş gücü sayesinde bölge bütçelerine 9 milyar tenge sağlandı

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Madina Abılkasımova bakanlık toplantısında yaptığı konuşmada, “1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yabancı iş gücü çalıştırma usulünün kolaylaştırılmasına ilişkin yeni yaklaşımlar uygulandı. Ücretli izin sistemi uygulanmış olup, işveren yabancının uzmanlık derecesine göre MCI’nin (AylıkHesapEndeksi) 137 ile 250 katı arasında harç ödemekle yükümlüdür. Önceleri izin yaklaşık bir ay içerisinde verilirken, bugünlerde bu süre 7 iş gününü oluşturmaktadır. 2017 yılı sonuçlarına göre yaklaşık 3.500 iş verene 21.000 adet yabancı iş gücü çalıştırma izni verildi.Yerel bütçelere ise 9 milyar tengeden fazla gelir sağlandı.” dedi.

      2017 yılında 2021 yılına kadar ki süreyi kapsayan yeni Göç Politikası Konsepti ve uygulama planının kabul edildiğini hatırlatan Abılkasımova, “Konsept, nitelikli yabancı iş gücünü çekme mekanizmalarının geliştirilmesine, vatandaşların insan kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelere göçetmesini ve ayrıca etnik Kazakların atayurda dönmelerini teşvik etmeye yöneliktir.” diye konuştu.