Yabancı şirketler ödemelerini tenge ile yapacaklar

Kazakistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oleg Smolyakov Meclis toplantısında sunduğu raporda, “Döviz Düzenlemeleri ve Döviz Kontrolü” yasa tasarısı normlarının uygulanmasıyla paranın yurt dışına akışının önlenmesi dahil döviz kontrolü daha etkin hale getirilecek, döviz işlemlerine ilişkin daha geniş bilginin elde edilmesi mümkün olacaktır.” diye konuştu.

MB Başkan Yardımcısı yeni yasa ile, Kazakistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği ve “Horgos” Uluslararası Sınırötesi İşbirliği Merkezi’nin kurulması koşullarında döviz mevzuatının değiştirilmesi amaçlandığını bildirdi. Aynı zamanda liberal rejim ilkelerinin saklı kalacağı yeni yasa tasarısında, istatistik amaçlı monitoringin daha çok döviz işlemini kapsaması ve Kazakistan’da yapılan ödemelerde döviz kullanımının azaltılması amaçlanıyor. 
Oleg Smolyakov konuşmasında yasada yapılması öngörülen ana değişiklikler üzerinde durdu. Bunlar, yabancı kuruluş şubelerinin mukim olarak tanınması, sınırötesi döviz işlemleri kapsamının genişletilmesi, sermayenin ülke dışına çıkmasının önlenmesi, Kazakistan topraklarında döviz varlıklarının tedavül usulünün ve mukimler arasında izin verilen döviz işlemler listesinin belirlenmesidir. Yeni yasanın 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.