Yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izni alma usul ve esasları onaylandı

30 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın direktifi ile Yabancı Uyruklu Vatandaşların Çalışma İzni Alma, Uzatma ve Geri Çekme Usul ve Esasları onaylandı.

Kazakistan’da çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar ilk başvuruda “Vatandaşlar İçin Hükümet” Devlet Kurumu’na (Çağrı Merkezi 1414) aşağıdaki evrakları sunacaktır:

  1. Dilekçe;
  2. Gelir vergisini peşin ödeme makbuzu (scan kopyası yapıldıktan sonra iade edilecek);
  3. Ülkeye giriş damgasının vurulduğu pasaport (scan kopyası yapıldıktan sonra iade edilecek);
  4. Seçtiği işte çalışmasına engel olacak bir hastalığın olmadığını teyit eden sağlık raporu (075/U formu);
  5. Daktiloskopi ve fotoğraf yaptırdığına dair belge (yabancı uyruklu vatandaşın bir önceki takvim yılı içinde çalışma izni almış olması halinde daktiloskopi ve fotoğraf yapılmayacak);
  6. Sağlık sigortası;
  7. Kazakistan’da geçici bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara ve vatandaşlığı olmayan kişilere geçici oturma izni verildiğinde, Kazakistan Cumhuriyeti İş Kanunu gereği işveren ile başvuran arasında imzalanan iş sözleşmesi.


Gerçek kişinin çalıştıracağı yabancı uyruklu vatandaşa çalışma izni ve izni uzatma süresi dilekçede belirtilen bir, iki veya üç ay için verilebilir.


Yerel yürütme organları çalışma izinlerini, istihdam konularında yetkili organ tarafından belirlenen kota dahilinde vermektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşa yeni çalışma izni önceki iznin süresi bittikten 30 takvim gününden sonra verilebilir. 


Başvuru üzerine izin verme, uzatma veya red cevabı, başvurunun yapıldığı günden sonra iki işgünü içinde verilmektedir.